Managed Services

Met behulp van een Statement of Work wordt de scope van een werkpakket afgebakend en aan Advipro toevertrouwd. Een Advipro ingenieur wordt uw Single Point Of Contact (SPOC) en vormt de schakel tussen u en ons team. De SPOC neemt alle administratieve opvolging en communicatie voor zijn/haar rekening. Zo kan u zich volledig focussen op uw kernprocessen, terwijl ons team van gespecialiseerde en opgeleide medewerkers het werkpakket voor hun rekening nemen.

Uiteraard is ook kwaliteitscontrole over dit werkpakket of "Managed Services" van groot belang. Hiervoor stellen we taakspecifieke KPI's op, zodat u de kwaliteit van het geleverde werk ten allen tijde kan opvolgen en eventueel kan bijsturen waar nodig.

Deze vorm van samenwerking resulteert steevast in een partnership waarbij efficiëntieverhogingen en optimalisaties vlot geïmplementeerd kunnen worden.

Contacteer ons vrijblijvend voor meer info.

Contacteer ons